Zwerfvuilacties1

3

Zwerfvuilacties

We streven ernaar om zo weinig mogelijk zwerfvuil te hebben rondslingeren

De actie houdt in dat zwerfvuil wordt verminderd door een efficiënt afvalbeleid (met veegplannen, vuilnisbakkenplan, e.d.), sensibilisering en het organiseren van zwerfvuilacties.

Een initiatief van Gemeente Willebroek

3

Deelnemers

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

1

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP7: Lokale en circulaire consumptie

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we minstens 30% minder zwerfvuil hebben in de gemeente, onder meer wensen we dit te bereiken door minstens 50 significante zwerfvuilacties en verzameling van minstens 500 kg zwerfvuil.

Wat?
De actie houdt in dat zwerfvuil wordt verminderd door een efficiënt afvalbeleid (met veegplannen, vuilnisbakkenplan, e.d.), sensibilisering en het organiseren van zwerfvuilacties. Concreet omvat dit dat we maandelijks zwerfvuilgerelateerde artikels of andere sensibiliseringsmiddelen (flyers, sociale media posts, campagnemateriaal, etc.) verspreiden om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van (de gevolgen van) zwerfvuil en de acties die men hiertegenover kan ondernemen. Daarnaast zal minstens op maandelijkse basis een zwerfvuilactie worden georganiseerd. De gemeente biedt hierbij tevens materiële ondersteuning m.b.v. handschoenen, zakken, grijpstokken, verzekering, … aan.

Deze actie is niet alleen noodzakelijk om een propere gemeente te behouden, maar ook om het klimaat te helpen. Afval kan immers nadelige effecten hebben op het milieu. Zo zijn bepaalde afvalsoorten als bv. plastic, moeilijk afbreekbaar en blijven ze daarom ook lang in het milieu bestaan, maar komen er ook bepaalde broeikasgassen vrij onder invloed van zonlicht (bv. methaan en ethyleen bij plastic). Het is dus noodzakelijk dat zwerfvuil zo veel als mogelijk kan verminderd worden en er een transitie kan plaatsvinden naar duurzaam, circulair gebruik van materialen. Om na te gaan of de hoeveelheid zwerfvuil in de gemeente afneemt, zullen er metingen georganiseerd worden.

Wanneer

Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
Mooimakers, OVAM, IVAREM, IGEMO…

Doelgroep
Inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, gemeentebestuur…

Resultaten, succesfactoren
Evolutie in hoeveelheid van zwerfvuil (a.d.h.v. metingen);
Aantal zwerfvuilacties;
Aantal kilogram verzameld zwerfvuil

Zwerfvuilacties1

Voeg jouw zwerfvuilactie toe

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.