Omslagfoto actie 7 bomen planten

0

m bijkomende bomen geplant.

Aanplanten van nieuwe bomen

De actie houdt in dat we als lokaal bestuur zoveel mogelijk wensen in te zetten op de aanplanting van bijkomende bomen. Dit betreft dus geen heraanplantingen, maar volledig nieuwe bomen.

Een initiatief van Gemeente Willebroek

0

Bomen gered

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

7

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP2: Groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we dat minstens 10.500 m bijkomende bomen werden aangeplant.

Wat?
We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om meer natuurverbindingen te voorzien. Dit betekent dat we wensen in te zetten op het creëren van meer groen-blauwe netwerken (beplanting en waterlichamen) en het beperken van verharding. Concreet wensen we hiervoor zoveel mogelijk bomen aan te planten in de gemeente. De aanwezigheid van bomen zorgt immers voor de zuivering van lucht en dus bewapening tegen broeikasgassen die medeverantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Daarnaast gaan ze er ook voor zorgen dat water niet meteen op de bodem terecht komt maar grotendeels door de bladeren en taken opgevangen wordt, waarna het vertraagd in de bodem kan dringen. Verder gaat de aanwezigheid van verharding ook vaak tot hitteproblemen leiden, gezien het de warmte vast houdt. Waar er echter ruimte voor bomen is voorzien, wordt deze hitte niet vastgehouden en biedt het schaduwrijke plekken. Tot slot is het wetenschappelijk bewezen dat we niet blijer worden van een verharde wereld, maar dat een natuurlijke omgeving daarentegen bijdraagt aan ons welzijn. Redenen genoeg dus om tot zo veel mogelijk aanplanting over te gaan.

Wanneer

Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
/

Doelgroep
Inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, gemeentebestuur, …

Resultaten, succesfactoren
Aantal bijkomende bomen geplant

Omslagfoto actie 7 bomen planten

Meld jouw plantactie

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.