Omslagfoto actie 10 fiets wandelpaden

0

kilometer fiets- en wandelpaden.

We willen zoveel mogelijk zachte mobiliteit (fietsen, wandelen, steppen, ...) creëren

We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om de mobiliteit zo veel als mogelijk te verschuiven naar zachte mobiliteit (fietsen, wandelen, steppen, etc.) en openbaar vervoer onder meer door het verbeteren van de fiets- en wandelpaden.

Een initiatief van Gemeente Willebroek

0 kg

CO₂ uitstoot vermeden

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

10

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP4: Klimaatvriendelijke mobiliteit

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we dat minstens 10 km aan bijkomende of verbeterde fiets- en wandelpaden in de gemeente aanwezig zijn.

Wat?
De actie houdt in dat we als lokaal bestuur zoveel mogelijk gebruik maken van zachte mobiliteit als fietsen, wandelen, e.d. en openbaar vervoer voor verplaatsingen. Daarbij willen we eveneens burgers, bedrijven, scholen en dergelijke meer stimuleren om dit ook te doen.

Deze actie is nodig om zo de uitstoot van broeikasgassen door voertuigen die mede aan de basis liggen van de opwarming van de aarde, zo veel als mogelijk te beperken en mensen hiervan bewust te maken. Gezien Willebroek een gemeente is met hoge mobiliteitscijfers, kunnen we door een verandering op dit domein een groot verschil bieden. Niet enkel op vlak van doorstroming, maar vooral op vlak van de klimaatsverandering.
Deze omschakeling naar zachte mobiliteit wensen we te bekrachtigen door middel van voldoende en goed uitgeruste fiets- en wandelpaden.

Gerelateerd met deze actie wensen we als lokaal bestuur ook de voorzieningen voor zachte mobiliteit en openbaar vervoer aan te passen/te verbeteren.

Wanneer

Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
Vervoerregio, IGEMO, …

Doelgroep
Gemeentebestuur

Resultaten, succesfactoren
Aantal km fiets- en wandelpaden die werden verbeterd of bijkomend aangelegd.

199709784 4050306945083246 1898062331416637521 n

Weet jij waar we nog extra fiets-en voetpaden kunnen aanleggen?

Ontbreekt er bv. in jouw straat nog één of ken je een andere locatie waar er echt nood is aan een wandel- en/of fietspad? Dan kan je ons steeds deze informatie bezorgen en bekijken we voor jou wat er mogelijk is.