Omslagfoto actie 2 elektrificatie voertuigen

1

gezinnen die zijn overgeschakeld naar duurzame verplaatsingen.

Verplaats je zoveel mogelijk te voet of met de fiets/elektrisch voertuig

We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om verplaatsingen zo veel als mogelijk duurzaam te laten plaatsvinden, namelijk door verplaatsingen te voet, met de (elektrische) fiets, elektrische voertuigen, etc.

Een initiatief van Gemeente Willebroek

1

Deelnemers

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

2

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP4: Klimaatvriendelijke mobiliteit

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we minstens 2.500 gezinnen hebben zijn overgeschakeld op duurzamere verplaatsingen.

Wat?
De actie houdt in dat we als lokaal bestuur zoveel mogelijk het wagenpark elektrificeren en gebruik maken van elektrische voertuigen en zachte mobiliteit als fietsen, wandelen, e.d. en openbaar vervoer voor verplaatsingen. Daarbij willen we eveneens burgers, bedrijven, scholen en dergelijke meer stimuleren om dit ook te doen.

Deze actie is nodig om zo de uitstoot van broeikasgassen door niet-elektrische voertuigen, die mede aan de basis liggen van de opwarming van de aarde, zo veel als mogelijk te beperken en mensen hiervan bewust te maken. Elektrische wagens zijn natuurlijk ook nog niet CO2-neutraal, maar ze stoten wel 2,5 keer minder CO2 uit dan voertuigen met een verbrandingsmotor. Ook de uitstoot aan fijne stof door elektrische wagens is tot zo’n 40% lager. Het meest duurzaam blijven natuurlijk de verplaatsingen te voet, met de fiets, etc. Gezien Willebroek een gemeente is met hoge mobiliteitscijfers, kunnen we door een verandering op dit domein een groot verschil bieden.

Gerelateerd met deze actie wensen we als lokaal bestuur ook de voorzieningen voor elektrische wagens, zwakke weggebruikers en openbaar vervoer aan te passen/te verbeteren.

Wanneer

Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
Vervoerregio, IGEMO, …

Doelgroep
Inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, gemeentebestuur, …

Resultaten, succesfactoren
Aantal gezinnen die zijn overgeschakeld naar duurzame verplaatsingen

Omslagfoto actie 2 elektrificatie voertuigen

Meld jouw deelname aan de actie over duurzame verplaatsingen

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.