Omslagfoto actie 3 duurzaam ondernemen

0

bedrijven die hun uitstoot al met 10% konden verlagen.

Streven naar een duurzaam beleid

We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om bedrijven zo veel als mogelijk een duurzaam beleid te laten voeren.

Een initiatief van Gemeente Willebroek

0

Deelnemers

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

3

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP6: Duurzaam ondernemen

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we dat minstens 100 bedrijven die hun uitstoot al met 10% konden verlagen.

Wat?
De actie houdt in dat we als lokaal bestuur zoveel mogelijk wensen bedrijven te stimuleren om duurzaam te ondernemen. Onder duurzaam ondernemen wordt verstaan dat een bedrijf even veel belang hecht aan economische, sociale als milieukundige aspecten. Als onderdeel daarvan kunnen bedrijven trachten hun uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Wanneer

Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
/

Doelgroep
Bedrijven

Resultaten, succesfactoren
Aantal bedrijven die hun uitstoot al met 10% konden verlagen

Omslagfoto actie 3 duurzaam ondernemen

Voeg je deelname tot duurzamer ondernemen toe

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.