Omslagfoto actie 13 ver LE Dding

230

watt LED verlichting

Efficiënter energieverbruik

We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om wijken, woningen, bedrijven, etc. zo veel als mogelijk klimaatneutraal- en bestendig te maken en in te zetten op efficiënter energieverbruik. Meer bepaald door het besparen van energie door duurzamere verlichting (bv. LED).

Een initiatief van Gemeente Willebroek

230 kg

CO₂ uitstoot vermeden

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

13

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP3: Klimaatneutrale en klimaatbestendige wijken
SP5: Lokale hernieuwbare stroom

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we dat minstens 1.000.000 watt aan verlichting werd verduurzaamd.

Wat?
De actie houdt in dat we als lokaal bestuur zoveel mogelijk wensen in te zetten op een klimaatneutrale en –bestendige omgeving waarbij een efficiënt energieverbruik prioritair is. Dergelijk verbruik bestaat uit het beter aanwenden van energiebronnen en minder verbruik. Door onder meer verlichting te verduurzamen ( bv. door zo veel als mogelijk verlichting door LED te vervangen) kunnen we ons verbruik sterk terugschroeven. LED-verlichting is immers energiezuinig: een LED-lamp gebruikt tot wel 85% minder energie. Bovendien worden deze lampen minder warm, kennen ze een langere levensduur en zijn ze in het algemeen beter voor het milieu. Minder energieverbruiken staat immers gelijk aan minder CO2 uitstoot.

Gerelateerd aan deze actie wensen we als lokaal bestuur ook ons eigen patrimonium te voorzien van een klimaatneutraal karakter door verLEDding.

Wanneer
Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
/

Doelgroep
Inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, gemeentebestuur, …

Resultaten, succesfactoren
Aantal watt aan LED verlichting

Omslagfoto actie 13 ver LE Dding

Voeg je watt aan LED verlichting toe

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.