Omslagfoto actie 15 duurzaam verwarmen

0

gezinnen die duurzaam verwarmen.

Efficiënter energieverbruik

We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om wijken zo veel als mogelijk klimaatneutraal- en bestendig te maken en in te zetten op efficiënter energieverbruik. Meer bepaald door het aanwenden van hernieuwbare, milieuvriendelijke energiebronnen voor het verwarmen van gebouwen.

Een initiatief van Gemeente Willebroek

0

Deelnemers

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

15

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP3: Klimaatneutrale en klimaatbestendige wijken
SP5: Lokale hernieuwbare stroom

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we dat minstens 2.000 gezinnen zijn overgeschakeld naar duurzame verwarmingsinstallaties (zoals warmtepompen, zonneboilers, biogasverwarming, etc).

Wat?
De actie houdt in dat we als lokaal bestuur zoveel mogelijk wensen in te zetten op een klimaatneutrale en –bestendige omgeving waarbij een efficiënt energieverbruik prioritair is. Ook het aanwenden van hernieuwbare energiebronnen is hierin een belangrijke schakel. Dergelijke bronnen, zoals aardwarmte, etc., bieden een alternatief voor fossiele brandstoffen en dragen bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Immers is hernieuwbare energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld.

Wanneer

Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
/

Doelgroep
Inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, …

Resultaten, succesfactoren
Aantal gezinnen die duurzaam verwarmen

Omslagfoto actie 15 duurzaam verwarmen

Meld jouw deelname tot duurzamer verwarmen

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.