Omslagfoto actie 11 hergebruik regenwater

Gebruik van regenwaterputten en -tonnen

We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om meer water in eerste instantie te infiltreren (bv. door een gracht, wadi, etc.) maar daarnaast ook te bufferen (door middel van regenwatertonnen of –putten).

Een initiatief van Gemeente Willebroek

200000 kg

CO₂ uitstoot vermeden

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

11

Speerpuntthema
SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP2: Groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern
SP3: Klimaatneutrale en klimaatbestendige wijken

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we dat minstens 200.000 liter hemelwater wordt geïnfiltreerd en/of gebufferd.

Wat?
De actie houdt in dat we als lokaal bestuur zoveel mogelijk wensen in te zetten op infiltratie van regenwater, maar anderzijds ook op buffering ervan. Deze actie betreft vooral de buffering van regenwater. Dit houdt in dat regenwater kan worden verzameld in regenputten of tonnen, zodat dit later kan worden hergebruikt. Op deze manier kan het gebruik van leidingwater worden beperkt en kan het hemelwater dat op gebouwen of verhardingen terecht komt, dat niet rechtstreeks kan infiltreren, toch nuttig worden aangewend, daar waar dit anders een te veel aan water kan veroorzaken. Door hemelwater te hergebruiken, kunnen we bv. ook tijdens periodes van droogte aanspraak doen op het verzamelde regenwater. Bovendien zorgt het voor heel wat lagere bedragen op de waterfactuur.

Wanneer

Start: 01/01/2022
Einde: 31/12/2024

Partners
IGEMO, …

Doelgroep
Inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, gemeentebestuur, …

Resultaten, succesfactoren
Aantal liter buffering van regenwater door middel van regenputten, tonnen, infiltratievoorzieningen, …

Omslagfoto actie 11 hergebruik regenwater

Voeg je aantal geïnfiltreerd en/of gebufferd hemelwater toe

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.