Omslagfoto actie 14 hernieuwbare energie

0

kWh/jaar hernieuwbare elektriciteit.

Efficiënter energieverbruik

We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om wijken zo veel als mogelijk klimaatneutraal- en bestendig te maken en in te zetten op efficiënter energieverbruik. Meer bepaald door het aanwenden van hernieuwbare energiebronnen (zonnepanelen, -boilers, windmolens, etc), die milieuvriendelijker zijn.

Een initiatief van Gemeente Willebroek

0 kg

CO₂ uitstoot vermeden

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

14

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP3: Klimaatneutrale en klimaatbestendige wijken
SP5: Lokale hernieuwbare stroom

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we dat minstens 1.000.000 kWh per jaar aan hernieuwbare elektriciteitsbronnen (bv. zonnepanelen en -boilers, windmolens, etc.) kan worden aangewend.

Wat?
De actie houdt in dat we als lokaal bestuur zoveel mogelijk wensen in te zetten op een klimaatneutrale en –bestendige omgeving waarbij een efficiënt energieverbruik prioritair is. Ook het aanwenden van hernieuwbare energiebronnen is hierin een belangrijke schakel. Dergelijke bronnen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkrachtenergie, aardwarmte, etc., bieden een alternatief voor fossiele brandstoffen en dragen bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Immers is hernieuwbare energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld.

Wanneer

Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
/

Doelgroep
Inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, …

Resultaten, succesfactoren
Aantal kWh/jaar aan hernieuwbare elektriciteit

Omslagfoto actie 14 hernieuwbare energie

Voeg jouw deelname aan deze actie toe

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.