Omslagfoto actie 12 minder vlees

7

inwoners eten minder vlees.

Verander ons klimaat door minder vlees te eten en zo de CO2 uitstoot te verminderen.

We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om minder vlees te eten. Het houden van dieren voor slachting zorgt immers voor zeer veel uitstoot van broeikasgassen, maar ook voor verbruik van water en voeding, inname van grote oppervlakte weiland, etc.

Een initiatief van Gemeente Willebroek

7

Deelnemers

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

12

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP7: Lokale en circulaire consumptie

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we minstens 5.000 inwoners die hun eetgedrag hebben aangepast en bewust minder vlees eten.

Wat?
Met deze actie streeft Willebroek er naar om minder vlees te verbruiken. Immers gaat het houden van dieren, die later zullen worden geslacht voor het vlees op ons bord, gepaard met een sterke uitstoot aan broeikasgassen. Volgens cijfers bekendgemaakt door Greenpeace zouden maar liefst 60% van de uitgestoten broeikasgassen afkomstig zijn van voedingsgerelateerde uitstoot. Bovendien drinkt vee een derde van ons drinkwater op, nemen de weilanden waarin ze worden gehouden heel wat ruimte in beslag, worden tonnen aan voeding voorzien, etc. Doordat er zoveel verbruik en uitstoot is door het houden van dieren voor het vlees op ons bord, gaat het minder eten van vlees dus ook een sterk effect hebben op de klimaatverandering.

Wanneer

Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
/

Doelgroep
Burgers, scholen, verenigingen, bedrijven, …

Resultaten, succesfactoren
Aantal inwoners die minder vlees eten
(minder = minstens 1 dag per week geen vlees eten)

Omslagfoto actie 12 minder vlees

Meld jouw deelname aan de actie om minder vlees te eten

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.