Omslagfoto actie 6 ontharden

6

m² onthard

Ontharding (beperken/ vermijden van verharding)

De actie houdt in dat we als lokaal bestuur zoveel mogelijk wensen in te zetten op minder verharding en meer ruimte voor groen (en bijgevolg ook minder hitte-, droogte- en overstromingsproblematiek).

Een initiatief van Gemeente Willebroek

6 kg

CO₂ uitstoot vermeden

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

6

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP2: Groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern
SP3: Klimaatneutrale en klimaatbestendige wijken

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we dat minstens 10.000 m² werd onthard.

Wat?
We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om meer natuurverbindingen te voorzien. Dit betekent dat we wensen in te zetten op het creëren van meer groen en water (groen-blauwe netwerken) en het beperken/verwijderen van verharding. Concreet wensen we hiervoor niet noodzakelijke verhardingen zo veel als mogelijk te ontharden. Een voorbeeld van niet hoofdzakelijke verhardingen zijn: een te veel parkeerplaatsen, te brede wegen, voortuinen, etc. kunnen worden onthard. Door te ontharden kan het water immers terug in de bodem dringen (infiltreren) en ons zo beter wapenen tegen droogte, maar ook tegen overstromingen. Daarnaast zorgt verharding ook vaak voor hitteproblemen, gezien deze de warmte vast houdt. Waar er echter ruimte voor beplanting en/of water is voorzien, wordt deze hitte niet vastgehouden. Tot slot is het wetenschappelijk bewezen dat we niet blijer worden van een verharde wereld, maar dat een natuurlijke omgeving daarentegen bijdraagt aan ons welzijn. Redenen genoeg dus om tot een ontharding over te gaan.

Wanneer

Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
ORIOM, …

Doelgroep
Inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, gemeentebestuur, …

Resultaten, succesfactoren
Aantal m² onthard

Omslagfoto actie 6 ontharden

Meld jouw onthardingsactie

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.