Omslagfoto actie 5 renoveren

190

m² geïsoleerd/gerenoveerd.

Woningen en gebouwen verduurzamen

We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om wijken zo veel als mogelijk klimaatneutraal- en bestendig te maken, onder meer door het renoveren van woningen opdat het energieverbruik, warmteverlies en dergelijke kan worden beperkt.

Een initiatief van Gemeente Willebroek

190 kg

CO₂ uitstoot vermeden

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

5

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP3: Klimaatneutrale en klimaatbestendige wijken

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we dat minstens 10.000 m² werd geïsoleerd/gerenoveerd

Wat?
De actie houdt in dat we als lokaal bestuur zoveel mogelijk wensen in te zetten op een klimaatneutrale en –bestendige omgeving. Om woningen en gebouwen te verduurzamen en beter te wapenen tegen de klimaatverandering dienen ze onder meer beter geïsoleerd te zijn. Een beter geïsoleerd gebouw gaat beter de temperatuur behouden in plaats van ze af te geven aan de omgeving. Er is hierdoor minder verwarming/koeling nodig en bijgevolg ook minder uitstoot door gegenereerd.

Gerelateerd aan deze actie wensen we als lokaal bestuur ook ons eigen patrimonium te voorzien van een klimaatneutraal karakter en zo nodig renovaties te laten uitvoeren.

Wanneer
Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
IGEMO, STEKR, …

Doelgroep
Voornamelijk inwoners, maar ook scholen, verenigingen, bedrijven, het gemeentebestuur, … kunnen deelnemen

Resultaten, succesfactoren
Aantal m² geïsoleerd/gerenoveerd

Omslagfoto actie 5 renoveren

Meld hier jouw renovatie

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.