Omslagfoto actie 4 thermoscans

2

uitgevoerde thermoscans.

In kaart brengen van warmteverliezen

We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om wijken zo veel als mogelijk klimaatneutraal- en bestendig te maken, onder meer door het in kaart brengen van warmteverliezen (d.i. renovatieprioriteiten) met thermoscans.

Een initiatief van Gemeente Willebroek

2 kg

CO₂ uitstoot vermeden

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

4

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP3: Klimaatneutrale en klimaatbestendige wijken

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we dat minstens 2.000 woningen gescand zijn op warmteverliezen door middel van thermoscans.

Wat?
De actie houdt in dat we als lokaal bestuur zoveel mogelijk wensen in te zetten op een klimaatneutrale en –bestendige omgeving. Om gebouwen beter te wapenen tegen de klimaatverandering dienen ze onder meer beter geïsoleerd te zijn. Een beter geïsoleerd gebouw, gaat beter de temperatuur behouden in plaats van ze af te geven aan de omgeving. Er is hierdoor minder verwarming/koeling nodig en bijgevolg ook minder uitstoot. Een renovatie kost vaak veel geld en het is ook altijd niet even duidelijk waar eventuele verliezen zitten of welke renovatie het meest prioritair is. Door middel van een thermoscan kan eenvoudig in kaart gebracht worden waar de warmte- en energieverliezen zitten om zo doelgericht en efficiënt deze aan te pakken/te renoveren. Dergelijke veranderingen hebben dus gegarandeerd succes.

Gerelateerd aan deze actie wensen we als lokaal bestuur ook ons eigen patrimonium te voorzien van een klimaatneutraal karakter en zo nodig renovaties te laten uitvoeren.

Wanneer
Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
IGEMO, STEKR, …

Doelgroep
Voornamelijk inwoners, maar ook scholen, verenigingen, bedrijven en het gemeentebestuur kunnen deelnemen

Resultaten, succesfactoren
Aantal uitgevoerde thermoscans

Omslagfoto actie 4 thermoscans

Meld jouw deelname aan de actie van thermoscans

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.