Omslagfoto actie 9 groendak gevels

0

m² groendaken, -gevels, -voortuinen.

Vergroenen van Willebroek

De actie houdt in dat we als lokaal bestuur zoveel mogelijk wensen in te zetten op het vergroenen van de gemeente, onder meer onder de vorm van groendaken, -gevels en -voortuinen. We wensen hiermee een natuurlijker landschap te verkrijgen met minder verharding en meer planten en bomen.

Een initiatief van Gemeente Willebroek

0 kg

CO₂ uitstoot vermeden

Over deze actie

Gemeente
Willebroek

Werkjaar
2022-2024

Volgnummer van de actie

9

Speerpuntthema

SP1: Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld
SP2: Groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern
SP3: Klimaatneutrale en klimaatbestendige wijken

Doelstelling actie (SMART)
Tegen 2024 willen we dat minstens 2.000 m² aan vergroening werd voorzien door aanleg van groendaken, -gevels en/of –voortuinen werd aangelegd.

Wat?
We streven er als lokaal bestuur van Gemeente Willebroek naar om meer natuurverbindingen te voorzien. Dit betekent dat we wensen in te zetten op het creëren van meer groen-blauwe netwerken (beplanting en waterlichamen) en het beperken van verharding. De aanwezigheid van groen zorgt immers voor de zuivering van lucht en dus bewapening tegen broeikasgassen die medeverantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Daarnaast gaat het er ook voor zorgen dat water niet meteen op de bodem terecht komt maar grotendeels door de bladeren en taken opgevangen wordt, waarna het vertraagd in de bodem kan dringen. Verder gaat de aanwezigheid van verharding ook vaak tot hitteproblemen leiden, gezien het de warmte vast houdt. Waar er echter ruimte voor beplanting is voorzien, wordt deze hitte niet vastgehouden en biedt het schaduwrijke plekken. Tot slot is het wetenschappelijk bewezen dat we niet blijer worden van een verharde wereld, maar dat een natuurlijke omgeving daarentegen bijdraagt aan ons welzijn. Redenen genoeg dus om tot zo veel mogelijk aanplanting over te gaan.

Wanneer

Start : 01/01/2022
Einde : 31/12/2024

Partners
/

Doelgroep
Inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, gemeentebestuur, … kunnen bijdragen

Resultaten, succesfactoren
Aantal m² groendaken, -gevels, -voortuinen

Omslagfoto actie 9 groendak gevels

Meld hier jouw deelname aan de vergroenactie

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.